MKB bedrijven

De kwaliteit van pensioenadvies aan het MKB is in ruim driekwart van de onderzochte gevallen onder de maat. Dat concludeert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in haar rapport ‘Kwaliteit Advies Tweedepijler Pensioen’.

stockfoto16

Pensioenadviseurs winnen te weinig informatie in, de adviezen passen niet bij de wel ingewonnen informatie en de adviezen worden niet goed vastgelegd. Bij een aantal individuele onderzoeken naar de advisering is de uitkomst zo slecht dat de AFM mogelijk formele maatregelen zoals boetes zal opleggen. Bron: AFM.

Elk bedrijf dat werknemers in dienst heeft te maken met pensioenregelingen. Tijdens het laatste pensioenakkoord werd nogmaals duidelijk dat de ondernemersorganisaties benadrukken dat werkgevers hun verantwoordelijkheid nemen als een pensioenfonds in problemen kom. De risico’s mogen niet alleen bij werknemers worden gelegd.

Verzekeringen en pensioenen zijn voor elk bedrijf van groot belang. Verzekeringen en pensioenen zijn een ingewikkeld en belangrijk onderwerp.

Een pensioenregeling en employee benefits zijn belangrijke arbeidsvoorwaarden. Maar in hoeverre zijn werknemers hier eigenlijk van op de hoogte? Weten uw werknemers bijvoorbeeld hoeveel zij kunnen verwachten op hun 65ste of wat er gebeurt bij arbeidsongeschiktheid of overlijden?

stockfoto17

Een heldere communicatie geeft meer inzicht in het pensioen en bevordert bewustzijn. Berkenhout Finance geeft advies, beheert en begeleidt de uitvoering van pensioenregelingen en overige employee benefits.Wilt u meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.