Particulieren

Een aanzienlijk inkomen en of vermogen brengt verantwoordelijkheden en verplichtingen met zich mee. In stand houding en groei is de meest voorkomende wens. Particulieren die al langer een vermogen tot hun beschikking hebben weten zich doorgaans goed te bewegen in de financiële en fiscale wereld. Toch blijkt dat ook zij behoefte hebben aan een expert als sparringpartner en adviseur. Bij Berkenhout Finance weten we dat particulieren en professionals met een aanzienlijk inkomen meer wensen hebben. Persoonlijke financiële planning met maximale financiële rust als doelstelling, in elke levensfase. Een substantieel vermogen of een hoog inkomen zijn zeker niet de enige redenen om te kiezen voor een financieel adviseur. Vaak geeft een bepaalde aanleiding behoefte aan de verdieping van de financiële zaken, bijvoorbeeld:

stockfoto11
  • Is eerder stoppen met werken een reële optie in relatie tot doelvermogen
  • Wat gebeurt er bij overlijden, hoe blijven de nabestaanden achter
  • Echtscheidingsproblematiek
  • Obstakels bij contracten van financiële instellingen
  • Persoonlijke begeleiding bij de overstap naar een andere werkgever

Tijdens onze trajecten inventariseren we uw doelstellingen en maken een analyse van uw huidige situatie. Op basis daarvan krijgt u een advies en bijbehorende rapportage. Naast uw persoonlijke wensen inventariseren we uw huidige situatie:

stockfoto10

financiële positie

  • de samenhang van fiscaal juridische zaken
  • inventarisatie van uw polissen
  • inventarisatie van uw financieringen en beleggingen
  • onroerende zaken
  • etc

Op basis hiervan stellen we een integraal advies samen dat helder inzicht geeft in uw financiële situatie.