HR managers

HR Managers zijn verantwoordelijk voor strategisch personeelsmanagement en bij uitstek diegenen die vragen krijgen over het pensioenbeleid.

Binnen veel ondernemingen is de HR-afdeling het eerste aanspreekpunt voor medewerkers die vragen hebben over hun pensioenregeling. De belangstelling voor en kennis van pensioen blijkt bij HR-adviseurs echter ontoereikend om deze eerstelijnsfunctie naar behoren te vervullen. Ruim 80% van de HR-managers verwacht dat de pensioenregeling in hun bedrijf er over vijf jaar complexer uit zal zien dan nu het geval is. Bron: dePerslijst.com

stockfoto5

Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde en is een HR aangelegenheid. Er is een trend zichtbaar dat pensioenen steeds minder worden ingestoken vanuit een HR oogpunt maar meer worden gezien als onderdeel van het beloningsstelsel. Pensioen hoort bij de inrichting en hoogte van arbeidsvoorwaarden. In alle gevallen gaat het erom openheid en duidelijkheid te verschaffen aan medewerkers.

stockfoto8

Berkenhout Finance geeft ondersteuning aan en aanvullende expertise aan HR functionarissen bij vragen rondom pensioenen, communicatie rondom pensioenen, ontslagzaken en gouden handdruk.
Wilt u meer weten? Neem dan contact met ons op.