Directeur grootaandeelhouders

U bent DGA, ondernemer. Dat brengt vele financiële uitdagingen met zich mee, die zowel zakelijk als privé consequenties hebben. Wat doet u met overtollige liquiditeiten? Hebt u een opvolger? Is uw bedrijf klaar voor een overdracht? Hoe afhankelijk is uw bedrijf van u als ondernemer?

stockfoto20

De DGA zal als geen ander de gevolgen ondervinden van het pensioenakkoord. Een goed voorbeeld is de verschuiving van de pensioenleeftijd. Het DGA pensioen heeft vaak een andere insteek dan reguliere collectieve pensioenen. Fiscale optimalisatie is meestal de doelstelling geweest bij het pensioen van de DGA.

Er zijn inmiddels meer dan 200.000 directeuren/grootaandeelhouders (dga) in Nederland. Al deze 'dga's' hebben te maken met financiële, fiscale en juridische vraagstukken. Belangrijke vragen die u zichzelf moet stellen zijn de volgende:

Bent u bekend met het verschil tussen uw fiscale doelvermogen en uw commerciële doelvermogen? Bent u geïnformeerd over alle “niet uit de balans blijkende verplichtingen” van het DGA Pensioen? Klopt de fiscale berekening wel met de pensioenbrief?

Er is namelijk een groot verschil tussen de vereiste fiscale waardering (wat u ziet) van uw pensioen en het werkelijk benodigde doelkapitaal (wat u nodig heeft). De rentestand is hier van invloed op. De fiscus rekent met 4% rente, terwijl de huidige werkelijke rente slechts 2,2% is. Hoe lager de rente, hoe hoger uw doelvermogen moet zijn.

Als directeur-grootaandeelhouder zit u vaak met complexe financiële vraagstukken, bijvoorbeeld doordat uw zakelijke en privévermogen met elkaar verweven zijn. Verdieping in uw financiële status door een expert kan veel duidelijkheid geven over de beste weg naar een solide financiële situatie.

stockfoto21

Berkenhout Finance heeft de expertise in huis om u duidelijk en helder van advies te voorzien.