ANW - Halfwezenuitkering vervalt

02 April 2013

Deze wijziging kan gevolgen hebben voor de uitkering. De halfwezenuitkering vervalt en diegene die een kind heeft onder de 18 ontvangt nu een hogere nabestaandenuitkering. Deze uitkering wordt echter weer gekort indien de nabestaande een inkomen uit of in verband met arbeid heeft. De wezenuitkering werd niet gekort.

Bron: Sociale Verzekeringsbank