Pensioenen

Een derde van de Nederlanders maakt zich zorgen over zijn pensioen. Veel mensen verwachten bovendien dat het pensioen lager zal uitvallen dan nu in het vooruitzicht wordt gesteld. Dat blijkt uit een onderzoek van Wijzer in geldzaken, een initiatief van het Ministerie van Financiën.

De pensioenregeling  is vaak de grootste secundaire arbeidsvoorwaarde voor een werknemer.  Deze secundaire arbeidsvoorwaarde komt bovenop de primaire arbeidsvoorwaarde; het salaris. Pensioen is een uitgesteld salaris. Daarnaast zorgt een  goede pensioenregeling voor zekerheid voor nu en voor later.  Mocht een werknemer komen te overlijden dan worden zijn/haar nabestaanden goed verzorgd achtergelaten zodat zij in staat zijn om bijvoorbeeld de woonlasten te kunnen blijven betalen. Ook in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid van de werknemer dient het inkomen goed verzekerd te zijn. Het is dus belangrijk voor zowel werkgever als werknemer dat deze zaken goed geregeld zijn.  Berkenhout Finance geeft hierover een duidelijk en helder advies.

Heeft u vragen over uw pensioenregeling? Loopt uw uitvoeringsovereenkomst binnenkort af? Bent u niet tevreden over uw pensioenregeling of wilt u duidelijkheid over uw pensioenregeling en heeft u behoefte aan ondersteuning op het gebied van uw pensioenregelingen, neem dan contact op met Berkenhout Finance.

Berkenhout Finance adviseert en beheert (collectieve) pensioenregelingen. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan communicatie en uitleg van de verschillende mogelijkheden.

Voor werkgevers bestaat onze dienstverlening uit:

 • Verzorgen van de communicatie tussen werkgever, werknemer en de pensioenuitvoerder
 • Controle op de correspondentie en de uitvoering van de pensioenregeling
 • Pensioenadvisering; fiscaal, juridisch en financieel up to date houden van de pensioenregeling
 • Controle arbeidsovereenkomst en verzekerde pensioenregeling
 • Controle en beheer van de rekening courant overzichten
 • Presentaties aan personeel
 • Berekenen eigen bijdrage personeel ten behoeve van de salarisadministratie
 • Pensioenbureau (helpdesk) ten behoeve van de (digitale) informatievoorziening van werknemers. (ondersteuning P&O afdeling)
 • Periodiek bezoek, spreekuur voor werknemers
 • Interne communicatie met belanghebbenden. (Directie, OR, etc.)
 • Bewaken zorgplicht werkgever

Daarnaast voeren wij een online administratie voor alle contracten. Deze administratie is 24 uur per dag, 7 dagen per week te raadplegen. Het beheer van de collectieve contracten kent de volgende aandachtspunten:

 • Up to date houden van de administratie met ondersteuning van de P&O afdeling en de salarisadministratie
 • Verzorgen van alle mutaties zoals in en uitdiensttreding, salarisaanpassingen, etc
 • Duidelijk overzicht van de employee benefits voor werkgevers en werknemers
 • Rapportagemogelijkheden incl. benefit statements 

Voor werknemers bestaat onze dienstverlening uit: 

 • Persoonlijke uitleg en berekening betreffende de pensioenregeling van de werkgever
 • Uitleg van de jaarlijkse overzichten van aanspraken. (UPO overzichten)
 • Individuele begeleiding bij waarde overdracht
 • Uitleg aansluiting collectieve benefits bij individueel afgesloten voorzieningen
 • Bespreken persoonlijke vragen 

Overige consultaties

 • Advisering/ onderhandeling en begeleiding bij einde en verlenging pensioencontract termijn
 • Onderzoek naar vroegtijdig vertrek als gevolg van slechte prestatie pensioenuitvoerder
 • Onderzoek kostenstructuren bestaande contracten en mogelijkheden extra investeringsmogelijkheden
 • Benchmark onderzoek bestaande pakketten vs concurrerende pakketten